Prezident

RNDr. Michal Konečný, PhD.photo konecny 1s
GHC GENETICS SK, s.r.o.
Vedecký park UK, Ilkovičova 8,
841 01 Bratislava

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viceprezident

MUDr. Alica Valachová
Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín
Legionárska 28
911 71 Trenčín
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vedecký sekretár

RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
UNB Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.