Hlavný odborník MZ SR pre lekársku genetiku

cisarik

MUDr. František Cisarik,CSc

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina, Spanyola 43, Žilina
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krajskí odborníci MZ SR pre lekársku genetiku

VÚC Bratislava a VÚC Trnava

 MUDr. Iveta Mlkvá

Oddelenie klinickej genetiky ÚLBGaKG LFUK a UNB , Americké nám.3, 813 69 Bratislava
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÚC Trenčín

 MUDr. Alica Valachová

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín , 911 01 Trenčín This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÚC Nitra

 MUDr. Janka Barošová,PhD.

Genet s.r.o. Nitra Špitálska č.6
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÚC Žilina

 Doc.MUDr.Nadežda Mišovicová,CSc.

M-Genetik s.r.o. Martin
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÚC Banská Bystrica

 MUDr. Dana Kantarská,MBA

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VÚC Prešov a VÚC Košice

 MUDr. Martin Mistrík

Oddelenie lekárskej genetiky NsP Spišská Nová Ves
Jánskeho 1, 052 01 SNV
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.