VÚC Bratislava

Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava
Limbová 5, 833 05 Bratislava
Zástupca prednostu pre ZS: MUDr. Slávka Machalová, MPH
Tel.: 02/595 42 805, 02/595 42 997
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., slavka.machalova@ kr.unb.sk
Webstránka : www.unb.sk/nemocnica-akademika-ladislava-derera/
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, klinická onkogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Lekári: MUDr. Gabriela Nagyová, MUDr. Zuzana Pyšová, doc. MUDr. Denisa Weis, PhD.
Tel.: 02/ 59 371 104 (vedúci pracoviska), 02/ 59 371 267 (lekári)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej a molekulovej genetiky 2. detskej kliniky LFUK a DFNsP Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Odborný garant: RNDr. Katarína Hlinková, tel.: 02/ 59 371 873
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.dfnsp.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika

Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
Heydukova 10, 81250 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ambulancia lekárskej genetiky Oddelenia lekárskej genetiky OÚSA, Bratislava
Lekár: MUDr.Hamidová Tel.: 02/322 48 575
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 02/ 322 4 8576, 8574, 8584
Webstránka: www.ousa.sk/genetika
Odborné zameranie: klinická onkogenetika , molekulárna onkogenetika

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Polianky 7, 841 01 Bratislava
Odborný garant: RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská
Tel.: 02/455 26 903
Tel. call centrum: 0850 150 000
Email: zemjarováThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.alphamedical.sk

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Šancová 110, 831 04 Bratislava
Ordinujúci lekári: Doc. MUDr. Michal Ondrejčák, CSc., MPH , MUDr. Veronika Tsakopiakos, doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0910853646, 0910853645
Webstránka: www.alphamedical.sk

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Šancová 110, 83104 Bratislava
vedúci pracoviska: RNDr. Jaroslava Veljačiková, odborný garant: MVDr. Drusová Eva
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0911853647
Webstránka: www.alphamedical.sk

GENEXPRESS s.r.o. Bratislava
Mlynská Dolina B2/207, 84215 Bratislava
Vedúci pracoviska: prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.
Tel.: 0918 418 982
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: http://genexpress.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MedGene s. r. o. , Bratislava
Ondrejovova 30, 821 03 Bratislava
Vedúci pracoviska: Priv. doc. (Uni Gôttingen) Dr. med. RNDr. A. Gencik CSc
Tel.: 0915 37 47 42, Fax: 02 33016065
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.medgene.eu
Odborné zameranie: molekulárna genetika

MEDIREX, a.s. , Bratislava
Oddelenie klinickej genetiky, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Vedúca pracoviska: RNDr. Renata Lukačková, PhD.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel.: +421 908 290 824
Odborný garant: MUDr. Peter Križan, CSc.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Tel.: +421 917 533 736
Webstránka: www.medirex.sk, www.laboratornadiagnostika.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, onkogenetika, cytogenetika, molekulárna genetika

Oddelenie lekárskej genetiky Národného onkologického ústavu, Bratislava
Klenová 1, 833 10 Bratislava
Vedúci pracoviska: Ing. Martin Čermák
Tel.: 02 59378399
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ambulancia: MUDr. Natália Račeková, Dr. med. Veronika Urbán
Webstránka http://www.nou.sk/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická onkogenetika, onkocytogenetika, molekulárna onkogenetika

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB Bratislava
Odd. klinickej genetiky, Americké nám. 3, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: MUDr. Iveta Mlkvá, tel. 02 52931483
Lekári: MUDr. Katarína Melišová, MUDr.Michaela Pietrzyková, MUDr.Mária Micišáková
Tel.: 02 529 68 855
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie- klinická genetika, klinická onkogenetika, klinická biochemická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

Odd. molekulovej a biochemickej genetiky, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Vedúci lekár: doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc
Tel :02 57290225
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.unb.sk/ustav-lekarskej-biologie-genetiky-a-klinickej-genetiky-lf-uk-a-unb/
Odborné zameranie: biochemická genetika, molekulárna diagnostika

Cytopathos, s.r.o.
Oddelenie lekárskej genetiky
Poliklinika Tehelná, Tehelná 26, 831 03 Bratislava
Vedúca pracoviska: RNDr. Ivana Hojsíková
Tel :0915 595 763
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.cytopathos.sk
Odborné zameranie: molekulová genetika, onkogenetika

GHC GENETICS SK, s.r.o.
Univerzitný vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 01 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Michal Konečný, PhD.
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Zmetáková, PhD.
Tel.: +421 2 43 191 912, +421 2 45 241 268
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.ghcgenetics.sk, www.dnatest.sk
Odborné zameranie: medicínska genomika, molekulárna genetika zriedkavých ochorení (neuropatie, kolagenopatie, imunopatie, mitopatie), klinická genetika

Genetické laboratórium PROGENET s.r.o., Bratislava
Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Vedúci pracoviska: RNDr. Martina Hikkelová
Odborný garant: Doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.
Tel.: 0917 257 672
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka: www.progenet.sk
Odborné zameranie: molekulárna genetika zriedkavých a onkologických ochorení, klinická genetika

GenVias s.r.o., Bratislava
Diagnostické centrum lekárskej genetiky, Šustekova 2, Bratislava 851 04
Odborný garant: MUDr. Lucia Starovecká Copák
Vedúci laboratória lekárskej genetiky: RNDr. Klaudia Flimelová
Kontaktné osoby laboratória lekárskej genetiky GenVias : RNDr. Klaudia Flimelová, RNDr. Csaba Bognár, PhD., Mgr. Zuzana Mtierová, RNDr. Janka Makýšová, PhD.
Telefonický kontakt: +421902899611, +421252625384
Web: www.genvias.sk
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zameranie: onkologická genetika, klinická genetika, molekulová genetika

VÚC Trenčín

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Vedúci lekár: MUDr. Alica Valachová
Tel.: 032 6566796
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.fntn.sk/vysetrovacie-a-liecebne-zlozky/oddelenie-lekarskej-genetiky
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika

VÚC Nitra

GENET, s.r.o. Nitra
Rázusova 16, 949 01 Nitra
Vedúci lekár: MUDr. Jana Barošová, PhD.
Tel.: 037 32442-12,- 13
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka:
Odborné zameranie: klinická genetika

Laboratórium klinickej genetiky - Ústav laboratórnej medicíny, Nitra
Špitálska 6, 949 01 Nitra
Vedúci pracoviska: RNDr. Andrea Kollárová
Tel.: 037 6 545 735
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka:
Odborné zameranie

Ambulancia lekárskej genetiky
GHC GENETICS SK, s.r.o., NZZ
PK Klokočina, Hviezdoslavova 1,
949 01 Nitra,
Tel.: +421 949 009 763, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lekár: MUDr. Silvia Vogelová

VÚC Žilina

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP Žilina
Spanyola 43, 012 57 Žilina
Vedúci lekár: MUDr. František Cisárik, CSc.
Lekár : MUDr. Ivana Paučinová
Tel.: 041 5110 245, 041 5110 698
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.fnspza.sk
Odborné zameranie: klinická genetika , prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

M-Genetik, s.r.o. Martin
Mudroňova 7, 036 01 Martin
Vedúci lekár: Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
Tel.: 043 4222 778
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka
Odborné zameranie: klinická genetika

Oddelenie lekárskej genetiky , Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Vedúci lekár: MUDr. Jana Kršiaková
Tel.: 043 4203 887
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.unm.sk
Odborné zameranie: cytogenetika, prenatálna genetická diagnostika

VÚC Banská Bystrica

Oddelenie lekárskej genetiky FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Vedúci lekár: MUDr. Dana Kantarská, MBA
Tel.: 048 441 3378/3380, mobil. tel. č.: +421 915 831 425
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Webstránka www.fnspbb.sk, www.nspbb.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika

Laboratórium lekárskej genetiky, , Alpha medical, s. r. o.
nám. Ľ. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica
vedúci pracoviska, odborný garant: RNDr. Lenka Tomašíková
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 048/4112882
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk

Ambulancia lekárskej genetiky, , Alpha medical, s. r. o.
Horná 67, 974 01 Banská Bystrica
Ordinujúci lekár: MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.
Odborný garant: MUDr. Marta Kvasnicová, CSc.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0902152665
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk

VÚC Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky, , Alpha medical, s. r. o.
1.mája 21, 066 01 Humenné
Ordinujúci lekári: MUDr. Miroslav Vasil, MUDr. Zuzana Mažeriková
Odborný garant: MUDr. Miroslav Vasil
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0573920572, 0911103708, 0904616774
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Ambulancia lekárskej genetiky, , Alpha medical, s. r. o.
Dilongova 11239, 080 01 Prešov
Ordinujúci lekári: MUDr. Martin Mistrík, MUDr. Miroslav Vasil, MUDr. Zuzana Mažeriková,
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0533211320, 0911105711
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

VÚC Košice

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Gorkého 8, 04001 Košice
Ordinujúci lekári: MUDr. Mária Giertlová, PhD., MUDr. Petra Drenčáková
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 0910 691 857
Webstránka: www.alphamedical.sk

Laboratórium lekárskej genetiky, , Alpha medical, s. r. o.
Gorkého 8, 04001 Košice
vedúci pracoviska: RNDr. Jana Verebová, odborný garant: RNDr. Angelika Vasilová
E mail: verebováThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 055/7292205
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk

Laboratórium lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jánskeho 1, 05201 Spišská Nová Ves
vedúci pracoviska, odborný garant: MVDr. Eva Drusová
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 053/4199307
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, cytogenetika

Ambulancia lekárskej genetiky, Alpha medical, s. r. o.
Jána Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Ordinujúci lekári: MUDr. Martin Mistrík
Odborný garant: MUDr. Martin Mistrík
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 053/321 1620, 0904 616 982
Tel. call centrum: 0850 150 000
Webstránka: www.alphamedical.sk
Odborné zameranie: klinická genetika

Genetická ambulancia, I. klinika detí a dorastu DFN Košice
Tr. SNP č. 1, 040 66 Košice
Lekár: MUDr. Mária Andrejková, PhD
Tel.: 055 235 2393
Webstránka www.dfnkosice.sk/geneticka-ambulancia.html
Odborné zameranie: klinická genetika

MEDIREX, a.s. , Košice
Oddelenie klinickej genetiky, Magnezitárska 2/C, 040 13 Košice
Kontaktná osoba: RNDr. Adriana Šprincová, PhD.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  Tel.: +421 907 963 973
Lekár: MUDr. Anton Karabinoš
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,   Tel.: +421 918 321 049
Webstránka: www.medirex.sk, www.laboratornadiagnostika.sk
Odborné zameranie: klinická genetika, onkogenetika, cytogenetika, molekulárna genetika

Oddelenie laboratórnej medicíny - Pododdelenie lekárskej genetiky
UN L.Pasteura Košice, Trieda SNP č.1, 041 66 Košice:
Webstránka www.unlp.sk
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vedúci pododdelenia: RNDr. Jana Schmuczerová, PhD.- 055/640 2140 Manažér dennej prevádzky: Zora Zvadová – 055/640 3231
Laboratórium: 055/640 3230
Ambulancia – MUDr. Gabriela Magyarová a MUDr. Eva Ruman-Pálová - 055/640 3233 Krajský odborník MZ SR pre odbor Lekárska genetika v Košickom samosprávnom kraji: MUDr. Eva Ruman Pálová
Zameranie: klinická genetika, prenatálna genetická diagnostika, cytogenetika (vyšetrenie karyotypu z periférnej krvi u dospelých a novorodencov, z choriových klkov, z plodovej vody a potratených plodov), molekulárna diagnostika (trombofilné mutácie, farmakogenetika)