Vytlačiť

Článok venujúci sa problematike "direct-to-consumer" genetického testovania vyšiel v časopise European Journal of Human Genetics. Český preklad zverejňujeme so súhlasom jeho autorov.

PDF verzia na stiahnutie