Vytlačiť

Napriek náročnému obdobiu je nádej, že sa podarí zorganizovať aspoň niekoľko konferencí naživo. Vyberáme niekoľko zaujímavých podujatí organizovaných našimi a zahraničnými kolegami:

Kaprasův den 2022
Termín: 16.2.2022
Registrácia do: 31.1.2022 (aktívna účasť), 7.2.2022 (pasívne)
Web: https://slg.cz/konference/kapras/2022/

55. výroční cytogenetická konference
Termín: 15. - 16.9.2022
Miesto: Praha, ČR
Web: https://slg.cz/konference/cytogeneticka-konference/2022/

European Human Genetics Conference
Termín: 11. - 14.6.2022
Miesto: Viedeň, AT
Web: https://2022.eshg.org/

XXXI. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie
Termín: 17. - 18.3.2022
Miesto: Bratislava, SK
Web: https://www.solen.sk/podujatia/xxxi-bratislavske-postgradualne-dni-detskej-neurologie

Mendel Genetics Conference
Termín: 20. - 23.7.2022
Miesto: Brno, ČR
Web: https://www.mendel22.cz/conference/

16. International Conference on Human Genetics
Termín: 15. - 16.2.2022
Miesto: Londýn, UK
Web: https://waset.org/human-genetics-conference-in-february-2022-in-london

25th Human Genome Meeting
Termín: 23. - 25.5.2022
Miesto: Tel Aviv, Izrael
Web: https://www.hugo-hgm2022.org/

Konferencie organizované spločnosťou pre zriedkavé ochorenia EURORDIS
Web: https://www.eurordis.org/content/eurordis-events

Potenciálne zaujímavé konferencie po hlavičkou spoločnosti Conference Series LLC
Web: https://www.conferenceseries.com/genetics-molecular-biology-meetings