Vážení členovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že výbor Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, o.z. SLS vyhlásil korešpondenčné voľby do výboru a do dozornej rady Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky, o.z. SLS (ďalej len „SSLG“) na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie (6.10.2022 – 5.10.2026).
 
Podrobné informácie a zoznam členov spoločnosti nájdete v priložených dokumentoch.
 
Podrobné pokyny ku korešpondenčným voľbám
Aktuálny zoznam členov SSLG