Vážení kolegovia,

V predchádzajúcich týždňoch sa uskutočnili korešpondenčné voľby do orgánov SSLG. Výsledky volieb nájdete v priloženom súbore PDF.

Gratulujeme novým členom výboru a dozornej rady k zvoleniu.