Vytlačiť

Kedy: 2. 12. 2015 - 3. 12. 2015

Kde: Hotel NH COLLECTION OLOMOUC CONGRESS, Legionářská 21, Olomouc

 

Čo: Konferencia vytvára multidisciplinárnu platformu pre spoluprácu odborníkov z mnohých teoretických, predklinických a klinických odborov zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou malígnych nádorov.

Stránky konferencie:

http://www.linkos.cz/kongresovy-kalendar/xi-dny-diagnosticke-prediktivni-a-experimentalni-onkologie/

http://www.ocol.cz/cs/kongres/dny-diagnosticke-prediktivni-a-experimentalni-onkologie