• Molekulárna diagnostika chronických ochorení a individualizácia liečby
 • Nové metódy pre včasnú detekciu, diagnostiku a sledovanie progresie
 • Biomarkery pre sledovanie terapeutickej odpovede
 • Genómové analýzy a ich využitie v praxi
 • Moderné technológie pri výskume v biomedicíne
 • Štúdium nových molekulárnych cieľov a presmerovanie liečiv (drug-repurposing)
 • Mechanizmy liekovej rezistencie
 • Bunkové a zvieracie modely na štúdium ochorení
 • Nové smery v štúdiu infekčných ochorení a aktuálne problémy
 • Význam nekódujúcich RNA pri diagnostike a liečbe chronických ochorení
 • Rizikové faktory chronických ochorení: biologické, genetické a sociálne
 • Komplexný prístup k liečbe – životospráva, pohybová aktivita a menežment stresu
 • Komorbidity a ovplyvnenie liečby
 • Prevencia a liečba diabetu a kardiovaskulárnych ochorení
 • Regeneratívna medicína pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení
 • Endoteliálna epigenetika a regenerácia ciev (vascular repair)
 • Primárna, sekundárna a terciárna prevencia chronických ochorení
 • Varia

smolenices

Pozvánka vo formáte PDF

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline