Vytlačiť

Výbor SSLG udelí v tomto roku ceny za najlepšie publikácie a najlepšiu prednášku na Izakovičovom memoriáli. Ocenenia sa týkajú najmä mladých členov, ale participovať môžu všetci členovia. Nominácie prosím odošlite do 30.9.2016.

Kategórie ocenení a podmienky prihlásenia sú uvedené nižšie (kliknite na link).

Kategórie ocenení:

1. Cena za najlepšiu publikáciu roka

- podmienky: členstvo v SSLG

- publikácia uverejnená v roku 2015

- návrhy: do 30.09. - môžete odosielať cez pripomienkový formulár na webe alebo priamo emailom adresovaným prezidentovi a viceprezidentovi SSLG

- k registrácii je potrebné priložiť PDF publikácie (príloha k emailu) - v prípade registrácie cez web pošlite publikáciu dodatočne emailom

2. Cena za najlepšiu publikáciu v roku pre junior autora (do 35 rokov)

- podmienky: členstvo v SSLG, vek do 35 rokov

- publikácia uverejnená v roku 2015

- návrhy: do 30.09. - môžete odosielať cez pripomienkový formulár na webe alebo priamo emailom adresovaným prezidentovi a viceprezidentovi SSLG

- k registrácii je potrebné priložiť PDF publikácie (príloha k emailu) - v prípade registrácie cez web pošlite publikáciu dodatočne emailom

 

3. Finančné ohodnotenie najlepšej prednášky na Izakovičovom memoriáli

- podmienky: členstvo v SSLG, vek do 35 rokov

- hodnotenie: originálnosť témy prednášky, forma prezentácie, kvalitná diskusia – odpovede prednášajúceho

- hlasovanie - komisia

Viac informácií nájdete v prezentácii