XXIX. Izakovičov memoriál - prvá informácia

Termín: 17.-19. októbra 2018
Miesto: Bratislava, Hotel Saffron

Hlavný organizátor
Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky SLS

Spoluorganizátor
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB

Oddelenie klinickej genetiky

Záštita podujatia
prof. MUDr.Juraj Šteňo, DrSc., dekan LF UK
Ing. Juraj Kovács, MBA, generálny riaditeľ UNB

Organizačné zabezpečenie
Kolektív pracovníkov ÚLBGaKG, Oddelenie klinickej genetiky
Organizačné zabezpečenie: registrácia, strava
Slovenská lekárska spoločnosť

Odborný garant podujatia
prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.  prezident SSLG

Programový a organizačný výbor
prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
prezident SSLG
RNDr. Michal Konečný, PhD.
viceprezident SSLG
doc. MUDr.Daniel Böhmer, CSc.
prednosta ÚLBGaKG
MUDr. Iveta Mlkvá
vedecká sekretárka SSLG
zástupca prednostu pre OKG

Odborný program
bude rozdelený do tematicky zameraných blokov:
Klinická genetika (zriedkavé ochorenia, onkogenetika, neurogenetika, genetika klinických syndrómov)
Prenatálna genetická diagnostika
Molekulárna diagnostika
Cytogenetika
Trendy a výskum
Varia
Posterová sekcia

Finálny odborný program vo formáte PDF
Počas konferencie bude udelená cena výboru SSLG za najlepší príspevok mladého autora do 35 rokov s finančným ohodnotením 300 EUR. Ocenený musí byť členom SSLG a svoju prihlášku do súťaže vyznačí v abstrakte.

Základné informácie
Miesto konania: Hotel Saffron www.hotelsaffron.sk

Predbežný časový harmonogram

17.10.2018   - zasadnutie výboru SSLG
    - registrácia účastníkov
18.10.2018   - odborný program
    - spoločenská večera
19.10.2018   - odborný program
    - ukončenie konferencie obedom

Registrácia
Registrácia bola ukončená

Termíny potvrdenia účasti
Aktívna účasť: do 15.6.2018
Pasívna účasť: do 31.8.2018
Zaslanie abstraktov: do 31.7.2018 na adresu:
     Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v kópii Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME

Poplatky

 Registračný poplatok / EUR

Členovia SSLG

Nečlenovia SSLG

Pri platbe do 31.8.2018

25

50

Pri platbe po 31.8.2018 a pri registrácii

35

70

Ubytovanie
Ubytovanie si účastníci konferencie rezervujú individuálne v hoteli Saffron za zvýhodnené ceny najneskôr do 15.9.2018. Do poznámky napíšte heslo Izakovičov memoriál.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hotel/cena za izbu

na noc

1-lôžk.izba

Standard/ EUR

2-lôžk. izba Standard/ EUR

2-lôžk. izba De Luxe/ EUR

Web stránka

Saffron

65

79

89

www.hotelsaffron.sk

V cenách sú zahrnuté bufetové raňajky. Hotelové parkovanie (8€ na deň) a mestský poplatok nie je v cene ubytovania.

Stravovanie a služby
Obedy formou bufetu budú podávané v mieste konania konferencie. Cena je 10 EUR /obed. Záujem o obed je potrebné vyznačiť pri online registrácii.
Spoločenský večer vo štvrtok 18. októbra bude v hoteli Saffron. Cena za spoločenský večer je 20 EUR. Záujem prosíme vyznačiť v registračnom formulári.

Platby
Registračný poplatok, obedy a spoločenský večer môžete uhradiť bankovým prevodom.
Bankové spojenie:
Majiteľ účtu: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 181134027
V poznámke prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.

Doprava
Miesto konania konferencie, hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava
Pri doprave autom je parkovanie zabezpečené na hotelovom parkovisku
(vstup z ulice ŠKOLSKÁ)

hotelsaffronmap.png

Kontakty:
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB
Oddelenie klinickej genetiky
doc. MUDr. D. Böhmer, CSc.
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MUDr. I. Mlkvá
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenská lekárska spoločnosť
Cukrová 3
813 22 Bratislava
E. Kurucová
mobil: +421948303543
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline