Štandardný diagnosticko-terapeutický postup pri syndróme hereditárneho karcinómu prsníka a vaječníkov

Autori
Iveta Mlkvá, Regina Lohajová Behulová, Veronika Urbán, Olívia Hamidová

Kľúčové slová
genetika, genetické vyšetrenie, HBOC, karcinóm prsníka, karcinóm vaječníkov, mastektómia, adnexektómia, BRCA1, BRCA2

ŠDTP pri syndróme HBOC (pre klinikov) - vo formáte PDF