Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o štandardizácii postupu molekulovo-genetickej analýzy somatických mutácií génu K-RAS u pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta

Kompletné znenie z vestníka MZ SR nájdete v prílohe: Odborné usmernenie K-RAS