Adresa pre korešpondenciu: Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Tel.: +421 948 780 868, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

ZÁPIS ZO ZASADANIA VÝBORU SSLG

 

Termín: 29. 9. 2021, 16:00-18:00 hod.   

Miesto konania: Grand hotel Bellevue, Vysoké Tatry, Starý Smokovec

Prezencia:

Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Valachová, Dr. Radvanszký

Ospravedlnení, neprítomní: Dr. Kantarská, Dr. Petrovič

Hostia: viď prezenčná listina

PROGRAM VÝBORU:

 

 1. Schválenie programu výboru
 2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)
 3. Nové výkony v genetike – panely génov (Dr. Konečný)
 4. ZP Dôvera (Dr. Konečný)
  • projekt pred-schvaľovania žiadaniek
  • žiadosť o navýšenie cien ambulantných a cytogenetických výkonov
  • panely génov – cenotvorba
  • OUSA má už návrh novej zmluvy s novými navrhovanými výkonmi – ceny sú však mimo odporúčaných cien odbornou spoločnosťou
  • OUSA participuje už na pred-schvaľovaní žiadaniek – proces funguje bezchybne do 48 hodín
  • ZPD si presne vydefinovala výkony, ktoré chce predschvaľovať, pri nechválení písomne zašle spätnú väzbu
  • Snaha všetkých ZP definovať podmienky poskytovateľom rovnako
 5. ZP VŠZP – pripomienky členov výboru k revíznej činnosti – vyhadzovanie výkonu 172 s dôvodom 1x za život
 6. ZP UNION – pripomienky členov výboru k revíznej činnosti – kontrola z Unionu prebehla u viacerých poskytovateľov (OUSA, Progenet, Unilabs) – zameraná na IS, v minulosti už bola aj na NOU, kontrola vzoriek 4 roky dozadu
 7. AZP SR – podnet na rokovanie (Dr. Konečný) – oslovený riaditeľ Štofko za účelom stretnutie, MK napíše email
 8. ŠDTP a odborné usmernenia – aktuálny stav (Dr. Cisárik)
  • stav sťažnosti na MZ SR – jediná spätná väzba od prof. Pajera 28.6.2021 s prísľubom riešiť situáciu s pracovnými skupinami v klinickej genetike, odvtedy žiadna spätná väzba
  • nevieme nič o aktivitách pracovnej skupiny pre onkogenetiku
  • 10. 2021 – online stretnutie s prof. Payerom v tejto veci
  • Odporúčanie pre prenatálne vyšetrenia – upgrade (Dr. Cisárik) – bolo uskutočnené, v oboch dokumentoch na stránke SSLG, tak pre prenatálne ako aj pre indikácie cytogenetických vyšetrení, išlo o zosúladenie spoločných častí textov týchto dokumentov a určenie indikácie vyšetrenia arrayCGH v prenatálnej diagnostike pri nameranej nuchálnej translucencii 3 mm a viac.
  • Zostavenie jednoduchých kritérií na indikovanie molekulárnej genetiky (Dr. Cisárik) – bude sa priebežne riešiť, po MPS
  • Usmernenia pre Masívne paralelné sekvenovanie – stav (Dr. Radvanszky) – dnes prebehlo zasadnutie pracovnej skupiny, predstavený posledný návrh dokumentu, bude pripomienkovaný a pracovná skupina sa do mesiaca stretne v BA – Dr. Radvanszky zorganizuje
  • Odporúčanie dať finálnu verziu pripomienkovať všetkým ambulanciám klinickej genetiky, resp. klinickým genetikom v SR
  • Usmernenie pre DTC testom – Dr. Minárik pošle výboru na pripomienkovanie, spracuje českú verziu
 9. Usmernenia k PGT na Slovensku (Dr. Petrovič) – Petrovič dorieši pripomienkovanie tak, aby sme mohli usmernenie v dohľadnej dobe vydať a umiestniť na stránku
 10. Izakovičov memoriál
  • informácie o organizácii IM 2021 (MUDr. Mistrík)
  • plán organizácie IM 2022
  • súťaž mladého autora – budeme pravidelne promovať, aj v priebehu prestávok
  • zmena programu kvôli režimu kompletne zaočkovaných
  • otvorenie, odovzdanie medaily Doc. Chandogovi
  • program bude uvádzať moderátorka, kultúrny a spoločenský program
 11. Národný plán 2030 a Akčný plán 2021-2022 ku zriedkavým chorobám – stav (Dr. Cisárik)
 • bola vyhlásená na stránke MZ SR od polovici augusta, 16.10.2021 by malo byť vyhodnotenie
 1. Špecializačné štúdium – aktuálny stav (Dr. Lohajová Behulová)
  • otvorený zákon 296 – odbornosť laborant vs. laboratórny diagnostik – nerovnaké platové podmienky
  • zmena odboru lab. diagnostika na laboratórneho klinického genetika nie je riešením – nebolo to odsúhlasené na stretnutí prezidentky komory IZP s vedúcou odboru vzdelávania MZ SR
  • bude sa uskutočňovať diskusný stôl
  • špecializácia bude trvať 5 rokov, jej súčasťou bude aj výkon práce v zdravotníctve, budú sa môcť zapojiť aj veterinárny lekári
 2. Činnosť Dozornej rady výboru SSLG (Dr. Radvanszky)
 • správa o Činnosti rady – členovia poslali na SLS správu o činnosti za r. 2019 a následne sa vypracuje správa za r. 2020 – Dr. Radvanszky
 1. Rôzne
  • Mistrík – akým spôsobom brať do úvahy výsledky z komerčných pracovísk, resp. pracovísk, ktoré neposkytujú zdravotnú starostlivosť – ako sa k tomuto postaviť
  • Výsledky z akademických laboratórií by sa mali konfirmovať v rámci siete slovenských zdravotníckych laboratórií
  • V rámci DTC testov by sa mali klinickí genetici zaoberať iba klinicky relevantnými a opodstatnenými informáciami
  • V tomto duchu budeme pripomienkovať DTC usmernenie

 

 • IM 2022 – plán uskutočniť konferenciu v Košiciach
 • Križan, Dr. Lukačková zistia informáciu z fi Medirex, či by boli schopní a ochotní zorganizovať konferenciu v Košiciach

 

 • Martinská genetická konferencia – začína sa organizovať v decembri, 16-18.3.2022
 • Predbežne sa plánuje na r. 2022

 

 • Aktualizácia Indikácií na vyšetrenie BRCA1/BRCA2 pre onkologickú liečbu pri karcinómoch prsníka – Dr. Mlkva

V Starom Smokovci, 29.9.2021

RNDr. Michal Konečný, PhD.                                                       MUDr. Alica Valachová

predseda výboru SSLG                                                                                  podpredseda výboru SSLG

Zápisnica vo formáte PDF

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline