Vytlačiť

Prezident

kadasi

RNDr. Michal Konečný, PhD.

Viceprezident

 

MUDr. Alica Valachová

Tajomník

 

RNDr. Róbert Petrovič, PhD.

Členovia:

RNDr. Regina Behulová, PhD.
MUDr. Dana Kantarská
MUDr. Peter Križan, CSc.
MUDr. Iveta Mlkvá
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
MUDr. František Cisárik, CSc.
Prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc.
RNDr. Renáta Lukačková

Dozorná rada

RNDr. Imrich Hikkel, PhD.
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
MUDr. Mária Giertlová