Prezident

kadasi

RNDr. Michal Konečný, PhD.

Viceprezident

 RNDr. Regína Lohajová Behulová, PhD.

Tajomník

 RNDr. Róbert Petrovič, PhD.

 

Členovia:

RMUDr. Martin Mistrík
MUDr. Alica Valachová
MUDr. Iveta Mlkvá
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
RNDr. Ján Radvánszky, PhD.
MUDr. Mária Giertlová, PhD.
RNDr. Renáta Zemjarová Mezenská
Doc. RNDr. MUDr. Juraj Šimko, PhD.

 

Dozorná rada

Predseda

MUDr. Michaela Pietrzyková

Členovia

RNDr. Katarína Závodná, PhD.
MUDr. Katarína Kušíková