Prezident

kadasi

Prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc

Viceprezident

Konecny

RNDr. Michal Konečný, PhD.

Tajomník

mlkva

MUDr. Iveta Mlkvá

Členovia:

MUDr. František Cisárik, CSc.
RNDr. Róbert Petrovič, PhD.
MUDr. Dana Kantarská
MUDr. Peter Križan, CSc.
MUDr. Martin Mistrík
doc. MUDr. Darina Ďurovčíková, CSc.
Doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.
RNDr. Katarína Závodná, PhD.

Dozorná rada

MUDr. Jana Kršiaková
MUDr. Eleonóra Čmelová, MPH
MUDr. Alica Valachová